צור קשר / מידע

במה אפשר לעזור

דוא"ל

kfar@khn.co.il

טלפון

08-9950097

פקס

08-9957326

מען למכתבים

ת.ד. 1568


ערד 8911501