בניית בית הקשתות

משמאל לימין – חגי, דני ומרט. מציץ מאחורי העץ: סלמן.