הגמלים הזכרים מעל נחל צאלים

אצל הבדואים גמל זכר נחשב לנכס שווה ערך למכונית ספורט משוכללת. בהשפעת התפיסה הזו, השתמשנו בתחילת הדרך, רק בגמלים זכרים. הבעיה היא שהגמלים הזכרים נעשים תוקפנים ביותר בחורף (עונת הייחום). בלית ברירה נאלצנו להפסיק לאסוף "מכוניות ספורט משוכללות" ולעבוד עם נאקות בלבד.