זרב שנות ה-2000 חלק ב'

סולימאן אבו-עוואדה עם הבשר שהוצא מהזרב