יין וגראפה מענבי הכפר

חגי ואנדריי מזקקים אלכוהול לעילא ולעילא