ימיו הראשונים של הכפר

סלמן ומוחמד בונים קיר אבן במטבח הקשתות.