כיורי סביל חצובים בבולבוסים

מתקני שתייה של מים קרים הינם צורך ברור במדבר בפרט ובמזרח התיכון בכלל. עם השנים רכשנו ופיתחנו מיומנות בבניית סבילים והיום ניתן למצוא אותם ולשתות מהם לרוויה בכל רחבי הכפר.