מוזיקה ערבה לעת ערב…

חגי קומי עומד ומאזין לנגינתו המופלאה של אבו עג'ג על העוד