מקעד גמלים בבנייה

מקעד הוא "אגף הגברים", מקום ישיבה ומפגש. אצלנו הוא  משמש ללא הפרדה מגדרית. קראנו לו "מקעד גמלים" בשל צמידותו למכלאת הגמלים.