קידוח גזעי תמר

בתקופת המחנה יהורם פיתח שיטת בניה באמצעות קידוח גזעי תמר. אחרי קידוח הגזעים, משחילים לתוכם צינורות מתכת וכך הם משמשים עמודי תמיכה. שיטה זו שימשה בהקמת מבנים רבים בכפר. בשלב מאוחר יותר וביוזמת חגי נבנתה מכונה שתאפשר קידוח גזעים אילו ביתר קלות.