תנאי שימוש – אפליקציית כפר הנוקדים
Nokdim Hiking app- User policy

English at the bottom of the page

האפליקציה משמשת כפלטפורמה מקוונת המאפשרת למשתמשים לנווט במסלולי טיול שונים באזור מדבר יהודה, לפי מיקום גיאוגרפי מסוים (להלן: “מסלולי הטיול ואתרי הביקור) ,ולקבל תחנות מידע ומשימות משחק (השירות). השימוש באפליקציה ובשירות הינו כפוף לתנאי השימוש המפורטים (להלן "תנאי השימוש"). מטרת תנאי השימוש הינה להסדיר את היחסים בין כפר הנוקדים וכל מי מטעמה, לבין כל אדם אשר עושה שימוש באפליקציה (משתמש). אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה שכן השימוש באפליקציה, בתכניה ו/או בשירות מעידים על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלו. באם הנך מתחת לגיל 18, אנא קרא תנאים אלה יחד עם הוריך (או אפוטרופוס אחר). שים לב, אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או כל חלק מהם, אינך רשאי לעשות שימוש באפליקציה לכל מטרה ואתה מתבקש להסירה.

 1. השימוש באפליקציה
  • גרסת בטא. הנך מודע לכך ומאשר כי האפליקציה והשירות נמצאים כעת בשלב הבדיקה שלהם, והינם זמינים כגרסת “Private Beta”. משמעות הדבר היא שהאפליקציה והשירות טרם הושלמו, הינם עדיין בפיתוח, כי לא כל הפונקציות מתפקדות או זמינות, וכי מדי פעם האפליקציה עשויה שלא לעבוד כלל. כפר הנוקדים אינה מחויבת לספק למשתמש כל תחזוקה טכנית או תמיכה אחרת לשירות.
  • האפליקציה הינה אפליקציית מבוססת מיקום. בהתאם לכך פונקציות מסוימות של השירות עושות שימוש במידע מפורט לגבי מיקום המשתמש ומסלול תנועתו, בין היתר על ידי שימוש באותות לוויין ומידע אחר שנשלח על ידי המכשיר הסלולארי שבו מותקנת האפליקציה. לא ניתן לספק פונקציות אלה מבלי להשתמש בטכנולוגיה זו.
 2. שימושים אסורים
  • שלא לעשות שימוש באפליקציה על מנת לפגוע בפרטיות משתמש אחר.
 • בנוסף לכל האמור, הנך מתחייב בזאת לעשות שימוש הוגן וסביר באפליקציה ולא לבצע שימוש הפוגע באפליקציה ו/או בשירות, לרבות:
  • לשלוח כל סוג של קוד מחשב או וירוס המתוכנן להרוס, להפריע, לחבל או להגביל את השימוש באפליקציה ו/או בכל אחד מהמחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש כפר הנוקדים לצורך אספקת האפליקציה והשירות המוצע בה.
  • להפעיל כל יישום מחשב או אמצעי אחר לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האפליקציה. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאפליקציה.
  • לאסוף ו/או לאגור מידע על המשתמשים באפליקציה לשם מטרות כלכליות או בלתי חוקיות או הפצת דואר זבל (ספאם) למשתמשים באפליקציה או באמצעות האפליקציה.
  • לפגוע בכל דרך שהיא בזכויות צד שלישי, לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויה באפליקציה.
 • כל פעולה בניגוד להוראות הסעיפים הנ”ל תהווה הפרה חמורה של תנאי השימוש ועשויה להוביל לחסימה זמנית או קבועה של חשבון המשתמש הרלוונטי, ואף לפנייה לגורמים המוסמכים בחוק לטיפול בעבירות מסוג זה.
 • המשתמש מתבקש להתריע בפני כפר הנוקדים על שימוש לרעה מצד משתמשים אחרים.
 1. קניין רוחני
  • כפר הנוקדים הינה הבעלים או הגורם המורשה לשימוש בכלל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים בתכנים הכלולים באפליקציה, עיצובה הגראפי, מבנה האפליקציה, מרכיבי האפליקציה, הן המהותיים והן הצורניים, כל הטקסטים המופיעים בה וכן קבצים ויישומים שונים. אין לראות בתכנים ו/או בשירותים המסופקים באפליקציה כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניין הרוחני של כפר הנוקדים.
  • יובהר כי אין להעתיק, לפרסם, לשכפל, לשנות, להציג בפומבי, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור, להשכיר, להפיץ, לשדר, או למסור לצד שלישי כל חלק מן האפליקציה, התכנים והשירותים המצויים בה.
  • באם משתמש העלה תכנים שונים לאפליקציה, לרבות בצורה נלוות ככורח יוצא מהשימוש באפליקציה, ולרבות ומבלי לגרוע, מידע גיאוגרפי, נתונים, תמונות, טקסט, צילומים, תגובות וכל חומר ו/או תוכן שהוא, אך למעט מידע אישי ("תכני משתמש") הוא מעניק בזאת לכפר הנוקדים ומי מטעמה, רישיון כלל עולמי, בלתי חוזר, בלתי מוגבל בזמן, שאינו בלעדי, משולם במלואו וללא תמלוגים, ניתן להעברה וניתן להמחאה, לעשות שימוש, לאחסן, להעביר, להציג, להפיץ, לפרסם, להעמיד לרשות הציבור, לבצע, לשכפל, לערוך, לשנות, ולנצל את תכני המשתמש בכל צורה שהיא, על גבי כל מדיה שהיא, לצורך אספקת האפליקציה ו/או השירות.
 2. הגבלת אחריות
  • השימוש באפליקציה ובשירות, וכל פעילות אחרת באפליקציה הינה באחריות הבלעדית והמלאה של המשתמש. השימוש באפליקציה ניתן כמות שהוא (As is) וללא אחריות מכל סוג שהוא. כל שימוש באפליקציה או הסתמכות על תכניה תיעשה אפוא על אחריותם הבלעדית והמלאה של המשתמשים.
  • לתשומת ליבך, הגרסא הנוכחית של האפליקציה הינה ראשונית ומושקת כגרסת ניסוי. לכן, יתכנו כשלים מסוימים בנוגע לשירות המוצע. כמו כן, ייתכנו השפעות על ביצועי המכשיר הסלולארי עליו מותקנת האפליקציה, לרבות שימוש יתר בסוללה, גרימת כיבוי המכשיר ואף פגיעה בתכנים השמורים במכשיר. כפר הנוקדים משקיעה מאמצים רבים על מנת לבדוק ולתקן כשלים אלו. יובהר כי אין כפר הנוקדים אחראית בשל כשלים כאמור, באם יהיו, וכי לא תהיה לך שום טענה כלפי כפר הנוקדים בנוגע לכשלים אלו.
  • נתוני המיקום של האפליקציה מבוססים ומסתמכים על המפות של גוגל, OSM ואחרים. כפר הנוקדים איננה אחראית לתוכן המפות ואין לכפר הנוקדים יכולת לאמתן אל מול המצב העדכני בשטח. השפה שבה כתובה המפה הינה בהתאם להגדרות המכשיר, ואין לכפר הנוקדים שליטה על כך. האחריות להגעה למסלולי הטיול ואתרי הביקור חלה על המשתמש בלבד, והוא יבחר בדרך הנוחה להגעה על פי שיקולו ובאחריותו הבלעדית.
  • האפליקציה אינה תומכת בכל סוגי המכשירים ובאחריות המשתמש לבדוק הייתכנות שימוש במכשיר שברשותו. המשתמש בלבד יישא בחיובים שונים מצד ספק התקשורת הסלולארית, שעשויים להיגבות בגין הצורך בתקשורת אינטרנט בעבור השימוש באפליקציה, במקרה של חריגה ממסגרת הצריכה של המשתמש.
  • כפר הנוקדים אינה אחראית לנזק שעלול להיגרם לך עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האפליקציה או את הגישה לאפליקציה או בגין ביטול או הפסקת השירות הניתן באפליקציה. כפר הנוקדים לא תישא באחריות ו/או תהיה ערבה לטעויות ו/או שגיאות במידע ו/או תכנים המוצגים באפליקציה, אשר חלקם הגדול עשוי להיות תכני משתמש.
 3. הגבלת אחריות בקשר עם מסלולי הטיול ואתרי הביקור
  • האפליקציה נועדה לשמש פלטפורמה להעברת מידע אודות מסלולי טיול או אתרי ביקור ואו בסביבתם. על כל משתמש להפעיל שיקול דעת טרם הגעה לשטח מסלולי טיול או אתרי ביקור ובעת ביקורו בשטח.
  • השימוש בשירות אינו משמש תחליף למראה עיניים, כגון קריאת שלטים במסלול טיול או באתר ביקור, הישמעות להוראות רשות הטבע והגנים ולמידע המתפרסם ברשתות התקשורת.

 

למען הסר ספק, החברה לא תהא אחראית כלפייך או כלפי כל צד שלישי לכל נזק, הפסד, חבלה, פציעה או פגיעה מכל סוג שהוא שיגרמו כתוצאה מכל פעולה שנעשתה על ידך בעקבות תכנים שהתפרסמו באפליקציה או בשירותלרבות הגעה או הימנעות מלהגיע למסלול טיול או לאתר ביקור מסוים, הניווט במסלול הטיול ועוד.

 • שים לב כי השימוש באפליקציה עלול להפחית מהסוללה שבמכשיר הטלפון ולכן על המשתמש לוודא שהמכשיר מוטען במידה מספקת טרם יציאתו למסלול הטיול או לאתר הביקור. כפר הנוקדים אינה אחראית למצב בו האפליקציה ו/או המכשיר יכובו עקב חוסר בסוללה.
 • המשתמש מודע לכך שישנם מסלולי טיול ואתרי ביקור שחלקם מסוכנים ואסורים לביקור, לרבות, בין היתר, שטחי אש, שדות מוקשים ומצוקים הפזורים ברחבי הארץ (להלן: “שטחים אסורים“), הנך מודע לכך שהסיור במקומות אלו אסור והאפליקציה אינה מיועדת לשימוש בשטחים אסורים. הביקור בשטחים אסורים תהא באחריות המשתמש בלבד. שים לב כי האפליקציה לאו דווקא תוכל ליידע אותך על הימצאות בשטח אסור וזוהי אחריותך הבלעדית לברר זאת טרם כניסה לשטח.
 • הנך מודע ומסכים לכך כי כפר הנוקדים איננה אחראית לכל נזק בין אם עקיף, משני, מיוחד או תוצאתי הנובע מהשימוש באפליקציה ו/או בשירות. כפר הנוקדים לא תהא אחראית לכל נזק שייגרם למשתמש בשל הליכה במסלול טיול או ביקור באתר ביקור לא מאובטח או בטיחותי, או כל נזק אחר, או לנזקי גוף ונפש של משתמש או צד שלישי, גם במקרה של כשל בשירות בעת הליכה במסלול טיול או ביקור באתר ביקור.
 1. שיפוי

הנך מתחייב לשפות את כפר הנוקדים, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה ו/או הפרת החוק על ידך.

 1. שונות
  • תנאי שימוש אלו חלים על השימוש באפליקציה, בתכנים ו/או בשירותים הכלולים בה, באמצעות כל מכשיר קצה (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם, טאבלטים וכיו”ב).
  • כפר הנוקדים רשאית להמחות ו/או להעביר ו/או להסב את זכויותיה לפי תנאי שימוש אלה, או חלק מהן.
  • השימוש באפליקציה וכן תנאי שימוש אלו כפופים לדיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לשימוש באפליקציה ו/או לתנאי השימוש הינו בבית המשפט המוסמך בבאר שבע.
  • תנאי שימוש אלו עשויים להתעדכן מעת לעת, לפי שיקול דעתנו וללא הודעה מראש. כמו כן, שמורה לנו הזכות לשנות ולגרוע מן השירותים שהאפליקציה מציעה, היקפם וזמינותם וכל היבט אחר הכרוך בהם, ללא הודעה מראש. אנו ממליצים לך לשוב ולבקר דף זה מפעם לפעם על מנת להתעדכן בשינויים השונים.
  • לשאלות בנוגע לתנאי שימוש אלה הנך מוזמן לפנות אלינו לכתובתkfar@khn.co.il

 

Nokdim Hiking app- User policy

The app serves as an online platform that allows users to navigate through different tour routes in the Judean Desert, according to a specific geographic location (the "itineraries and visit sites), and receive information stations and missions game (service). The use of the application and the service is subject to terms of use (the "Terms of Use"). The purpose of the terms and conditions is to regulate the relationship between the village of stockmen and its designees, and any person who uses the app (use). Please read these terms carefully and meticulously for using the app, its contents and / or service indicate your permission stated in these terms and conditions. If you are under 18, please read these terms along with your parents (or legal guardian). Please note, if you do not agree to the terms of use of all or any part of them, you may not use the app for any purpose and you are asked to remove it.
1. 01. The use of the app
o beta. You are aware and agree that the service application and are now at their test, and are available run as "private beta". This means the app and the service has not yet been completed, are still in development, that not all functions are functioning or availability, and occasionally the app may not work at all. Village stockmen not obligated to provide any user maintenance or other support services.
o The app is a location-based app. Accordingly, certain functions of the service make use of detailed information about a user's location and track the movement, partly by the use of satellite signals and other information sent by a mobile device app installed. You can not provide these functions without using this technology.
2. 02. Prohibited Uses
▪ The application did not use to harm another user privacy.
o In addition to all the above, you hereby agree to use fair and reasonable application and make use of the offending application and / or the service, including:
▪ The sending any type of computer code or virus designed to destroy, interrupt, destroy or limit the use of the application and / or all of the computers, servers, hardware and software which are used for supplying stockmen Village application and the proposed service.
▪ The launch any computer application or other means to search, scan, copy or automatically retrieve content from within the app. You may not create or use such tools in order to create any compilation, collection or data base containing Content application.
▪ The collect and / or store information about the user application for economic purposes or illegal or spamming (spam) for an application or using the app.
▪ The prejudice in any way the rights of third parties, including copyrights, trademarks, or other proprietary right that is app.
o Any action in contravention of sections above shall constitute a serious violation of the Terms of Use and may result in temporary or permanent blocking of the relevant user account, and turn to the authorities authorized by law to treat this type of offense.
o The user is asked to alert the village of stockmen abuse from other users.
4. 04. Intellectual Property
o Village stockmen owns or cause authorized to use any intellectual property rights, including copyright content contained in the app, graphic design, application structure, application components, both substantive and formal, all the texts that appear in it as well as various files and applications. Do not see the content and / or services provided in the app as giving any license or any rights to the intellectual property of the village of stockmen.
o It is clarified that there is no copy, publish, reproduce, modify, publicly display, adapt, create derivative works from, sell, lease, distribute, or deliver to third parties any part of the application, content and services contained in it.
o If a user upload various content application, including a companion necessity out of use of the application, including and without derogating, geographic information, data, images, text, photos, comments and other materials and / or content that, but excluding personal information ( "content user") is hereby grants the village of stockmen who on its behalf, a worldwide, irrevocable, perpetual, non-exclusive, fully paid and royalty-free, transferable, assignable, use, store, transmit, display, distribute, post, communicate to the public, perform , reproduce, edit, modify, and use the user content in any form, on any media, for the provision of application and / or service.
5. 05. Limitation of Liability
o using the app and service, and any other activity the app is full and exclusive responsibility of the user. You can use the app as is (As is) and without warranty of any kind. All using the app or reliance on its content, therefore, be carried out on the full and exclusive responsibility of users.
o Note that the current version of the app is launched initial experiment variation. Therefore, there may be some failures regarding the proposed service. Also, there may be effects on the performance of the mobile device app installed on it, including the excessive use of the battery, causing injury to switch off the machine and the content stored on the device. Village stockmen working hard to check and correct these failures. It is clarified that there is no village stockmen responsible because of said failures, if any, that you will have no claim against the village of stockmen about these failures.
o Location data based app and rely on Google's maps, OSM and others. Village stockmen is not responsible for the content maps and no ability verifiability village of stockmen against the latest situation on the ground. The language used in the map is depending on device settings, and there is no control over the village of stockmen so. Responsibility for reaching hiking trails and visit sites only applies to the user, and choose convenient way to reaching its discretion and sole responsibility.
o The app does not support all types of devices and the user's responsibility to check the probability of using the device in his possession. User bears various charges from cellular communications provider, may be collected in respect of the need for the use of Internet communication application, in case of exceeding the scope of consumption of the user.
o Village stockmen not responsible for damage that may be caused to you due to a defect or facilitate