עוד מ "המחנה"

יושבים באוהל הבדואי על קפה עם סולימאן מודען