פרסומת!

פרוספקט למחנה משנת 1985. על הגמל מוסא חוואמשה.